Informatie

Loket Cultuureducatie Amstelland biedt samen met Muziek- en Dansschool Amstelveen een leerlijn muziek aan. Deze leerlijn schept een muzikale leeromgeving waarin kinderen kunnen onderzoeken en experimenteren. Vaardigheden worden ontwikkeld in de categorieën vocaal en instrumentaal, beluisteren, beweging, muzieknotatie, muziek & beeld en muziek & taal.

Uitgangspunt van de leerlijn is, dat groepsleerkrachten de muzieklessen zelf geven. Daarbij krijgen zij gedurende het schooljaar advies en training van Muziek- en Dansschool Amstelveen. Alle lessen zijn digitaal via deze website te gebruiken.

De leerlijn voldoet aan het SLO-leerplankader muziek en de bijbehorende streef- en generieke competenties. In de pdf [link] zijn deze per groep en per les aangegeven.

De leerlijn muziek bestaat uit de basisleerlijn en een keuze uit een verdiepend traject of een Zing ‘es traject voor scholen die reeds in dit project participeren:

Basisleerlijn

  • 18 lessen per groep per jaar, waarvan 2 gegeven door een vakleerkracht muziek
  • Toegang tot alle lessen via de website
  • 3 uur advies, ondersteuning en begeleiding per school

Kosten: € 525,- per school plus € 120,- per groep per jaar voor de lessen van de vakleerkracht.

BASISLEERLIJN + VERDIEPEND TRAJECT

  • Basisleerlijn zoals hierboven beschreven zonder de vakleerkrachten
  • Project per groep bestaande uit drie lessen door een vakleerkracht

Groep 1/2: Dans en zang € 150,-
Groep 3: Zing ’es (zanglessen plus optreden met band) € 250,-
Groep 4: Kennismaking met een instrument € 255,-
Groep 5: Zing ‘es € 250,-
Groep 6: Dans € 180,-
Groep 7: Zing ‘es € 250,-
Groep 8: Musical € 300,-

De groepsleerkrachten krijgen gedurende het schooljaar advies en training van Muziek- en Dansschool Amstelveen bij het geven van de lessen. Alle lessen zijn digitaal via de website van het Loket te gebruiken.